Uw eigen boek uitgeven, samen met Spinam

Veel mensen dromen ervan en slechts enkelen maken de droom waar: een eigen boek uitgeven. Het schrijven en uitgeven van een boek is dan ook geen eenvoudige opgave. Het kost veel energie en tijd. Daarnaast vergt het een financiële investering.

Als uw tekst, de inhoud van het boek eenmaal klaar is, moet u aan de slag met het aanvragen van een ISBN-nummer, het regelen van een drukker, een omslagontwerp, een tekst voor de achterflap en promotie. En ook de Belastingdienst krijgt ineens belangstelling. Immers: in Nederland is een boek pas een echt boek als het een ISBN-nummer heeft, want zonder dit ISBN-nummer wil geen winkel het verkopen en wil geen bibliotheek het uitlenen. En dan is er ook nog de ‘wet op de vaste boekenprijs’; het boek moet door elke handelaar tegen dezelfde prijs worden verkocht. Ook als u korting wilt geven, is dat aan voorwaarden van de wet gebonden.
Met al deze opgaven kan Spinam u helpen en ondersteunen. Zodoende hoeft u het niet helemaal alleen te doen.

Spinam zorgt er allereerst voor dat uw boek een ISBN-nummer krijgt, zodat alle boekwinkels en internetwinkels het kunnen verkopen en bibliotheken het kunnen opnemen in hun collectie. Spinam kan ook zorgen voor een geschikte omslag en een tekst op de achterflap, uiteraard in zeer nauw overleg met u. Ook kan Spinam zorg dragen voor een redactrice (m/v) die de tekst controleert en verbetert op taal- en spelfouten. De keuze van het soort papier, de bindwijze en het formaat zijn geheel in uw hand en u bepaalt wanneer het eindresultaat uw akkoord verdient.

Investering

Naast de tijd en energie die u investeert in het schrijven en uitbrengen van uw boek, is er ook een financiële investering nodig. Ook hierbij kan Spinam u ondersteunen, en wel op twee manieren.

Is dat niet te duur voor u?

Evenals parachutespringen is het uitgeven van een boek niet gratis, maar in tegenstelling tot het parachutespringen kunt u met het uitgeven van een boek de nodige investering(en) gewoon weer terugverdienen. Hoeveel u terugverdient, is geheel aan u. Spinam kent namelijk twee financieringsvormen: Spinam financiert de kosten óf u, als auteur, financiert de kosten.

Voorfinanciering door Spinam

In deze variant draagt Spinam alle kosten voor de aanvraag van het ISBN-nummer, het ontwerp van de omslag, correctie, drukkosten, verzendkosten, beperkte lokale promotie et cetera. Daar staat tegenover dat Spinam van elk verkocht boek een bedrag ontvangt.

Voorfinanciering door uzelf

In deze vorm betaalt u zelf alle kosten die te maken hebben met de vervaardiging van uw boek. Hier staat tegenover dat u ook zelf alle opbrengsten mag houden. 

Drukkosten: ‘Print-On-Demand’

Elk exemplaar van uw boek wordt pas gedrukt wanneer het besteld is. Dit noemen we ‘print-on-demand’. Het grote voordeel hiervan is, dat u geen voorraad hoeft aan te leggen en geen kosten hoeft te maken voor opslag.

De financiële opbrengst

Heel eerlijk: tenzij u de nieuwe  Saskia Noort of Tommy Wieringa bent, kunt u er waarschijnlijk niet van leven. Een onbekende schrijver zonder connecties in ‘het wereldje’ verkoopt gemiddeld tussen de 50 en 100 boeken.

Een rekenvoorbeeld: 

  • De kosten die gemoeid zijn bij de ontwikkeling van een boek van 120 pagina’s met een zachte omslag bedragen circa €300,-. Ongeacht de oplage;
  • Stel dat dit boek een verkoopprijs krijgt van €10,- per exemplaar;
  • Bij voorfinanciering door Spinam krijgt u hiervan €1,- per boek;
  • Bij voorfinanciering door uzelf ontvangt u €2,50 per boek.

Een eigen boek is altijd een verrijking

Ongeacht of u financieel veel wijzer wordt van het uitgeven van uw eigen boek, een verrijking is het altijd! U bent één van de weinigen die hun droom ook echt waar hebben gemaakt. U bent wijzer geworden over uzelf en over uw onderwerp. U heeft een product in handen om trots op te zijn. U ontvangt positieve aandacht en legt contacten met gelijkgezinden.

Tijd om uw droom waar te maken?

Heeft u – net als velen – altijd al gedroomd van het schrijven en uitgeven van uw eigen boek? Spinam helpt u graag deze droom te verwezenlijken. En vergeet niet dat het uw boek is; u maakt uw wensen kenbaar en Spinam zorgt ervoor dat het in orde komt.

Bent u klaar voor de volgende stap? Spinam helpt u graag om deze stap te zetten en zorgt ervoor dat het slaagt.

Bel voor vragen of een afspraak met Spinam: 085-3030 4659 of stuur een e-mail naar: info@spinam.media